GIVRO-PR SET Napájanie LED hada

5.50

Availability: instock
Zdieľam:

Men. napätie: 220-240V~50/60Hz
Použitie až na 200m dĺžku hada
Pri montáži venujte pozornosť správnemu zapojeniu polarity vodičov „+“/“-„.